Koppla av en stund...

Njut av solnedgången

Vandringsleder

Runt Stegeborgsgården finns goda möjligheter till vandringar, på egen hand eller utmed någon utstakad led.

Upp på vardera av våra två berg finns naturstigar upp till fantastiska utsiktsplatser. Det västra berget erbjuder en vandring på ca 15 minuter upp till utsiktsplatsen, därifrån ser man ut mot Slätbakens inlopp och den inre skärgården. En fantastisk plats för rekreation och meditation. Mångas favoritplats på Stegeborgsgården.

Det östra berget inrymmer Norrkrogs naturreservat med flera ovanliga växter och småkryp. Upp på det berget går Lilla Kungsleden, en vandringsstig som tar ca en timme att gå, men vi rekommenderar att man avsätter minst två timmar och tar med en fikakorg för att njuta av naturen och utsikten vid någon av de tre utsiktsplatserna. Från detta berg ser man istället inåt över viken där Slätbaken så småningom övergår till att bli Göta Kanal.

Från Stegeborgsgården utgår en vandringsslinga på ca 15 km, kallad Stegeborgsrundan. Vandringen följer till viss del Östgötaleden och passerar den lilla insjön Skiren som lockar till bad från klipporna. Rekommenderad tidsåtgång ca fem timmar.

Från Stegeborgsgården följer man då landsvägen med Östgötaledens markering – sedan svänger du in till vänster på skogsvägen vid skylten Ingelstorp. Var uppmärksam här, skyltarna kan synas lite dåligt. Vägen slutar vid en förfallen loge. Här börjar den lite tuffare vandringen genom skogen. Passera sjön Skiren med sitt klara vatten, stanna gärna till en stund och ta ett dopp! När du gått förbi Skiren och vidare ut ur skogen, kommer du ut på en liten väg. Den följer du till vänster och vidare förbi Lönsås, en gammal gård med gåvobrev från Drottning Kristina. Gå över ladugårdsplanen tillbaka söderut. Hälsa gärna på kossorna på vägen! Vägen tillbaka går genom skogspartier och betade hagmarker. Följ vägen hela tiden. När du kommer ut till T-kosningen följer du Östgötaleden till höger så är du snart tillbaka vid startpunkten igen.

Som alternativ återväg kan du svänga in till vänster vid Smedstorp och följa vägen tills den delar sig. Där håller du till höger, ta dig förbi vägbommen. När skogen öppnar sig och Kålldalen, ett rött torp, syns rakt fram så hittar du en liten traktorväg som leder in till höger av krönet. Följ den och hoppa över diket. Du går alltså runt och förbi torpet. I höjd med torpet kommer Lilla Kungsleden ner från bergen – den ska du gå på. Följ de orangea markeringarna på träden. Stigen leder in i Norrskogs naturreservat och bjuder på en fantastisk utsikt över Slätbaken! Stigen går bitvis upp på bergen och ibland ända nere vid vattenbrynet. Här möts du av fantastiska bergsformationer och en liten grotta och vacker ekskog. Leden avslutas vid badstranden.
Dags för ett dopp kanske?

Björn Espings beskrivning av Lilla Kungsleden kan du läsa här

X