Koppla av en stund...

Omkring Stegeborgsgården

 

Naturen runt Stegeborgsgården är storslagen och varierad. Gården ligger i en dalgång mellan två magnifika och skogsklädda berg. Det östra berget ligger i Norrkrogs naturreservat och inrymmer både barr- ek- och blandad lövskog. Flera mycket ovanliga växter, mossor och insekter har sin hemvist i reservatet. Man har bland annat hittat 28 rödlistade vedlevande skalbaggar. På grund av bergsformationen och  dess läge och därmed den stora och ovanliga artrikedomen är, enligt Länstyrelsen, området kring Stegeborgsgården ett av de absolut värdefullaste i Östergötland. Länk till Norrkrogs Naturreservat. Stegeborgsgården strandar ned mot Slätbaken, Östersjöviken som leder in mot Söderköping och straxt där innan övergår till Göta kanal. Sommartid trafikeras viken av många båtar av varierande storlek. Från Söderköping utgår flera dagsturer med kanalbåtar, varav några passerar Stegeborg. I Slätbaken är det fritt att fiska med handredskap. I majmånad kommer strömmingen inåt och många får då strömmingsnapp vid Ettersundet. Under sommaren är det till stor del abborrefisket som lockar.

Vikbolandet -landet mellan vikarna. Den halvö som har sitt fäste i Norrköpingsområdet och sträcker sig österut, mellan Bråviken och Slätbaken, mot Arkösunds skärgård heter just så. Vikbolandet är ett område traditionellt använt för jordbruk, där av dess karaktär med odlingsmarker och betade hagar. I dag är Vikbolandet fortfarande en stor producent av livsmedel och många unga entreprenörer satsar stort på verksamheter på Vikbolandet. Att göra en matresa på Vikbolandet innebär många trevliga stopp hos småskaliga producenter som stolta och gärna tar emot besökare. Se gärna fliken för våra lokala leverantörer för tips.

För den som är intresserad av vackra kyrkor finns många utflyktsmål nära Stegeborgsgården. På Vikbolandet finns inte mindre än 12 gamla kyrkor uppförda under olika århundraden, samt Å-kyrkoruin och Mauritzbergs slottskapell. Du hittar dessa via www.ostravikbolandet.se och www.svenskakyrkan.se/vastravikbolandet. På andra sidan Slätbaken finns Skällviks kyrka. Den vackra medeltidskyrkan ligger på promenadavstånd från Stegeborgsgården.

Mitt emot Stegeborgsgården, på en ö i Slätbaken ligger Stegeborgs Slottsruin med anor från 1200-talet. För att komma till slottsruinen åker man med den kostnadsfria linfärjan. Slotten hade sin storhetstid under 1500-talet med Gustav Vasa som herre på täppan och hans son Johan III föddes här. Under 1700-talet började slottet att förfalla och i dag är det en välskött ruin. Under denna tidsperiod låg slottets trädgårdar på den plats där Stegeborgsgården nu ligger. Det tros vara under Johan III tid som vattenledningssystemet, som ledde färskvatten från karpdammarna på Stegeborgsgårdsmarkerna över till slottet, konstruerades och byggdes. Än i dag finns rester kvar av de urholkade ekstockarna som utgjorde vattenrören.

 

X