Koppla av en stund...

Ql-lägrets ledarskola 2020

På ledarskolan är man både lägerdeltagare och ledare.

Det kommer att vara visa specialpass för ledarskolan, där vi på olika sätt bearbetar, tänker och klurar på om vad det innebär att vara människa och ledare. Vi praktiserar sedan det vi lärt oss när vi ansvar för aktiviteter för de yngre läger deltagarna.

Några exempel på ämnen vi kommer att gå igenom är du som ledare, kommunikation, Jesus i vardagen, och lekmetodik.

All aktivitet sker hela tiden tillsammans med andra ordinarie ledare på lägret, ledarskolan är till för att utveckla sitt ledarskap. Så du har en mycket lärorik och rolig tid framför dig!

Välkommen med!

Anmälan öppnar 16 mars kl 07:00

X