Koppla av en stund...

Föreningen Stegeborgsgården

Stegeborgsgården ägs och drivs av Föreningen Stegeborgsgården. En ideell förening som har som ”ändamål att äga, driva och utveckla Stegeborgsgården så att den blir en mötesplats mellan människor och Jesus Kristus samt människor emellan.” (§1 i Föreningen Stegeborgsgårdens stadgar, 2003)

Föreningen består av både enskilda medlemmar och medlemsföreningar/församlingar och övertog ägandet och driften av Stegeborgsgården den 1 januari 2005 från EFS i Sydöst-Sverige. Stegeborgsgården är ansluten till EFS, en del av Svenska Kyrkan, men verkar ekumeniskt utifrån den kristna trons värdegrund.

Stegeborgsgården köptes och grundades 1962 av Stegeborgs Ungdomsgårds förening. På grund av att EFS organisationsformer har ändrats under åren har även ägandeformen av Stegeborgsgården varierat, men gården har alltid haft samma funktion och syfte.

Föreningens arbete leds av en styrelse med sex ledarmöten:

  • ordförande Bo Anderson,  Söderköping
  • vice ordförande Veronica Linnarsson, Vikbolandet
  • kassör Göran Oscarsson,  Vikbolandet
  • kassör Håkan Carlson, Vikbolandet
  • sekreterare Maria Sernheim, Söderköping
  • Lillemor Björling, Söderköping
  • Elin Johansson, Vikbolandet

Föreningen har årsmöte varje år under 2:a kvartalet samt ett föreningsmöte under hösten. Föreningen har organisationsnummer 802416-7994 och drivs utan ekonomiska vinstintressen.

Välkommen att skicka din medlemsansökan till info@stegeborgsgarden.se.

X