Koppla av en stund...

Vår profil

”Föreningen Stegeborgsgårdens ändamål är att äga, driva och utveckla Stegeborgsgården så att den blir en mötesplats mellan människor och Jesus Kristus och människor emellan.” (§1 i Föreningen Stegeborgsgårdens stadgar, 2003)
Gårdens verksamhet utgår från dessa stadgar och vår profil vilar alltså tydligt på den kristna trons värdegrund. Förenklat uttryckt är det Stegeborgsgårdens målsättning att vara en plats för rekreation och möten.

De tydligaste uttrycken för vår profil är miljön och det rika programutbudet på sommaren. Vi arrangerar många musik- och kulturprogram av varierande karaktär under sommaren, som alla på något sätt bottnar i vår profil. Runt om på gården finns också tysta budskapsbärare som delar ett ord eller en tanke med den som passerar.

Men framför allt vill vi att Du ska känna dig välkomna när kommer till Stegeborgsgården. Vår målsättning är att Jesus kärlek ska avspeglas på gården, genom vårt bemötande, verksamhet och utbud så att varje människa ska ha möjlighet, utifrån egna önskemål, att kunna finna rekreation och möjlighet till möten med både sig själv, andra och Jesus Kristus.

Vi har valt att även ha en drogfri och alkoholrestriktiv policy på Stegeborgsgården för att kunna erbjuda en familjevänlig camping och en avslappnad miljö.

X