Välj ditt språk

Runt Stegeborgsgården finns goda möjligheter till vandringar, på egen hand eller utmed någon utstakad led. Följande leder finns utstakade.

Översiktskarta

Översiktskarta

Informationen här ovan som med karta och beskrivning sammanfattar lederna omkring gården finns i en folder för utskrift som du hittar här:
Stigar o Leder Stegeborgsgården >

Länsstyrelsen information om Norrkrogs naturreservat: Klicka här >

Björn Espings beskrivning av Lilla Kungsleden och Norrkrogs naturreservat kan du läsa här >

Utsiktsplatsen/Andaktsberget

Utsiktsplatsen/Andaktsberget 

Med början mitt emot Stegeborgsgårdens trädgårdsservering, se skylt vid vägen, mitt emot det lilla Torpet. Västra berget erbjuder en vandring på ca 15 minuter upp till utsiktsplatsen, därifrån ser man ut mot Slätbakens inlopp och den inre skärgården. En fantastisk plats för rekreation och meditation.

Lilla Kungsleden

Lilla Kungsleden

Med början i ekskogen vid scoutplatsen i det översta hörnet av Stegeborgsgården. Ovanför kyrkan Arken. Det östra berget inrymmer Norrkrogs naturreservat med flera ovanliga växter och småkryp. Upp på det berget går Lilla Kungsleden, en vandringsstig som tar ca en timme att gå, men vi rekommenderar att man avsätter minst två timmar och tar med en fikakorg för att njuta av naturen och utsikten vid någon av de tre utsiktsplatserna. Från detta berg ser man inåt över viken där Slätbaken så småningom övergår till att bli Göta Kanal och utåt mot Sankt Annas Skärgård. Leden avslutas vid badstranden (för den äventyrlige kan man ta en genväg i ravinen ner mot badstranden).

Till Korpbergets naturreservat via Brevik

Till Korpbergets naturreservat via Brevik

ca 2,5 km enkel väg. Naturstigen följer i början stigen upp till Utsiktplatsen, med början mitt emot Stegeborgsgårdens trädgårdsservering. Följ skylten åt höger innan utsiktsplatsen och sen orange färgmarkering. Området är starkt kuperat med hällmarkstallskog. Ut mot Slätbaken glesnar tallskogen på några ställen och öppnar för en vacker utsikt. I sänkor och raviner växer gran, ek och asp. Även den starkt hotade asken finns på något ställe. Leden går över klappstensfält, förbi grävlingsgryt och när man passerar Breviks lägergård når man Korpbergets naturreservat och dess leder. Ett alternativ för retur till Stegeborgsgården är att ta bilvägen från Brevik – en mer avslappnad vandring genom skogen.

Stegeborgsrundan

Stegeborgsrundan

Från Stegeborgsgården följer man Östgötaledens markering längs bilvägen norrut, en vandringsslinga på ca 15 km. Vandringen följer till viss del Östgötaleden och passerar den lilla Skirsjön som lockar till bad från klipporna. Rekommenderad tidsåtgång ca fem timmar. Följ landsvägen med Östgötaledens markering – sedan svänger du in till vänster på skogsvägen vid skylten Ingelstorp. Var uppmärksam här, skyltarna kan synas lite dåligt. Vägen slutar vid en förfallen loge. Här börjar den lite tuffare vandringen genom skogen. Passera Skirsjön med sitt klara vatten. När du gått förbi Skirsjön och vidare ut ur skogen, kommer du ut på en liten väg. Den följer du till vänster och vidare förbi Lönsås, en gammal gård med gåvobrev från Drottning Kristina. Gå över ladugårdsplanen tillbaka söderut. Vägen tillbaka går genom skogspartier och betade hagmarker. Följ vägen hela tiden. När du kommer ut till T korsningen följer du Östgötaleden till höger så är du snart tillbaka vid startpunkten igen.

Stegeborgsrundan kombinerat med Lilla Kungsleden

Stegeborgsrundan kombinerat med Lilla Kungsleden

(ca 3,7 km) Följ Stegebrogsrundan till Smedstorp där du svänger in och följer vägen till den delar sig. Håll till höger, ta dig förbi vägbommen. När skogen öppnar sig och Kålldalen, ett rött torp, syns rakt fram så hittar du en liten traktorväg som leder in till höger av krönet. Följ den och hoppa över diket. Du går alltså runt och förbi torpet. I höjd med torpet kommer Lilla Kungsleden ner från bergen – den ska du gå på. Följ de orangea markeringarna på träden. Stigen leder in i Norrkrogs naturreservat och bjuder på en fantastisk utsikt över Slätbaken! Stigen går bitvis upp på bergen och ibland ända nere vid vattenbrynet. Här möts du av fantastiska bergsformationer och en liten grotta och vacker ekskog. Leden avslutas vid badstranden.

Promenad längs Skällviks kyrka

Promenad kring Skällviks kyrka

(ca 3 km) ta vägfärjan över till södra sidan av Slätbaken. Följ bilvägen förbi hamnen, över den lilla bron till fastlandet. Strax börjar en gång och cykelväg på vänster sida. Den tar dig tillbaka över vägen, runt till Skällvikskyrka och fortsätter genom Stegeborgs Egendom, förbi slottet och Trädgårdshotellet längs en härlig allé med utsikt över flygfältet och en härlig vy över Slätbaken. Strax är man tillbaka där man startade och kan återvända med färjan.